Ayinesi iştir, kişinin lafa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde...
Ziya Paşa